středa 14. února 2018

Co je to ten MASOPUST?

Přesně tak. Co jen to ten MASOPUST (nebo také fašaňk, ostatky) je? A proč se drží půst? A odkdy se drží půst? A kdy se smaží koblihy?
Myslím si, že nejlépe a pěkně polopaticky to vysvětlí převyprávěné úryvky z knihy Chaloupka na vršku od Šárky Váchové.

V únoru pole odpočívala pod sněhem a zima ještě vládla, ale dny se už prodlužovaly. A za dveřmi bylo to nejveselejší úterý v roce, masopustní! Všichni se už těšili na maškarní průvod, na koblihy a jitrnice. A u Vojtů byla zabijačka. (s. 18)
Tedy v překladu: Do masopustního úterý se ještě konaly zabijačky, lidé mohli jíst maso, užívat si smažených koblih. I prodřít střevíčky na tancovačkách bylo povoleno. Takový "uvolněnější" režim nakonec vrcholil maškarním průvodem a skončil popeleční středou, tedy dnešním dnem. A proč?

Děda pronesl: "Jen si dejte, než začne půst a bude se muset držet celých čtyřicet dní."
Honzík se zeptal: "A proč čtyřicet?"
"No, do Velikonoc," pravil děda "aby se tělo a duše mohly očistit."
"Takže žádné koblihy, ani maso. Jen chleba, tvaroh a brambory s mlíkem!" dodala babička. (s.21)

No, tak tady to máte. A to jsme dnes na oběd měli vývarovou polévku a francouzské brambory. A koblihy, ty budu smažit pěkně prosím v pátek!
neděle 11. února 2018

Zimní Čechy pod Kosířem

Dnes pár opomíjených zákoutí a několik milých úsměvů z nedělní odpolední procházky...


vstupní dveře fary

A opět dveře. Tentokrát vedle oranžérie.

pátek 2. února 2018

Jak na žáky aneb Zvládání náročných situací ve třídě

Tesařová M. a kol. Jak na žáky. Praha: Portál, 2016. 168 s.

Jak na žáky? Pokud někdo znáte univerzální postup, jak zvládat nejrůznější situace ve třídě, sem s ním!
Když jsem coby čerstvá absolventka vysoké školy nastoupila do svého prvního zaměstnání, na druhý stupeň ZŠ, myslela jsem si, nakolik nejsem z filozofické fakulty a pedagogického minima teoreticky vyzbrojena na „opravdový“ život ve škole. Ve svých představách jsem si vysnila třídu, kde žáci budou sedět jako pěny a budou hltat každičké mé slovo. Ouha. Střet s realitou byl pro mě tehdy strašný! Teď už vím, že jsem si místo snění měla raději rovnou naordinovat film Obecná škola.
Naučit se někoho učit, a to se nezmiňuji o šílené administrativě, byl jen zlomek toho, co jsem musela jako začínající učitelka zvládnout. Více mě trápilo, co mám v hodině dělat s neustále vyrušujícím žákem a jeho vulgarismy? Jak na žáka, který nenosí domácí úkoly a neplní si své žákovské povinnosti? Jak oznámit rodičům, že jejich syn propadá z několika předmětů? Jak postupovat při krádeži nějakého předmětu či obnosu peněz? Jak citlivě řešit vztahové problémy ve třídě? JAK?
Škoda že jsem tehdy neměla po ruce příručku Jak na žáky. Určitě by mi tehdy pomohlo, kdybych si mohla přečíst, jak podobné situace řešit a jaké postupy řešení bych mohla zvolit.
Každý pedagog se během své učitelské praxe setká s nejrůznějšími náročnými situacemi. Na světě jich existuje tolik, kolik existuje na světě žáků. Kolektiv autorů proto vybral takové problémy, které se v prostředí českých základních škol (na prvním či druhém stupni) vyskytují nejčastěji, a představil je formou 28 příběhů. Ty byly dále, pro lepší čtenářskou orientaci, rozděleny do pěti větších tematických celků: Jak pracovat s klimatem ve třídě, Jak řešit individuální problémy žáků, Jak začlenit žáka do kolektivu, Jak sdělovat nepříjemné zprávy, Jak zacházet s problémy v rodině.
K přehlednosti a systematičnosti příručky navíc přispívá také to, že jsou jednotlivé kapitoly psány podle stejného schématu: začátek příběhu a nastínění problému, možnosti řešení, analýza jednotlivých možností, závěr příběhu, teoretické okénko ověřené praxí a vztahující se k danému problému.
Vysvětlím vám to konkrétněji např. na tématu Žák vyrušuje při hodinách. Příběh pojednává o žákovi, který v hodinách neustále mluví, i když není tázán, vykřikuje, okřikuje ostatní děti. Líčí se zde nejen jeho výchovné problémy, ale i to, jak jeho jednání ovlivňuje ostatní, co se honí hlavou třídnímu učiteli. Poté je čtenáři předložen výčet možností, jak konkrétní situaci řešit, a zejména rozbor jednotlivých možností, u nichž je upozorněno na jejich výhody či nevýhody. Následuje dokončení příběhu s popisem toho, jak učitel situaci (s využitím jakých postupů) vyřešil. Kapitola je dále doplněna o metodu Čtyři rohy zpětné vazby, která radí, jak efektivně vést s rodiči rozhovor o výchovných problémech žáka.
A jak se mi Jak na žáky četlo? Všechny texty jsou napsány záživně, čtivě, erudovaně a hlavně s výstupem pro praxi. V tom spatřuji její výjimečnost. Pro pedagogy se stává skutečným praktickým pomocníkem.

Na závěr si ještě jednou postesknu, že jsem jako začínající učitelka tuhle příručku neměla. Ušetřila by mě spousty bezesných nocí a nervů. Líbit se bude ale nejen začínajícím učitelům, jistě ji ocení i ti, kteří již nějakou dobu ve školství působí.